Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Védett halak

Védett halfajok

A halászati-horgászati törvény és végrehajtási rendeletei fokozott szigorral védik a Magyarországon honos és állományukban veszélyeztetett halfajokat.

A 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet szól részletesen a nem horgászható halfajokról és azok állományáról. A rendelet kimondja:

1.§

(1) A halászati vízterületeken a mellékletben felsorolt halfajok és víziállatok egyedének halászati vagy horgász eszközzel történő fogása egész éven át tilos. A tilalom a felsorolt fajok valamennyi egyedfejlődési alakjára vonatkozik.

(2) A mellékletben felsorolt védett faj véletlenül kifogott egyedét - a horogtól óvatosan megszabadítva, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt átvágva - haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére. Amennyiben a zsákmányban a védett faj egyede ismételten kifogásra kerül a halászati (horgászati) tevékenységet azonnal be kell szüntetni.

A hazai védett fajok listája és eszmei értéke:

Halfaj   Eszmei érték
Állas küsz   - 10.000 Ft
Botos kölönte   - 10.000 Ft
Cifra kölönte   - 10.000 Ft
Dunai nagyhering   - 2.000 Ft
Felpillantó küllő   - 50.000 Ft
Fenékjáró küllő   - 2.000 Ft
Fürge cselle   - 2.000 Ft
Gyöngyös koncér   - 2.000 Ft
Halványfoltú küllő   - 10.000 Ft
Homoki küllő   - 10.000 Ft
Kövicsík   - 2.000 Ft
Kurta baing   - 2.000 Ft
Leánykoncér   - 10.000 Ft
Pénzes pér   - 10.000 Ft
Réti csík   - 2.000 Ft
Selymes durbincs   - 10.000 Ft
Sima tok   - 10.000 Ft
Sőregtok   - 10.000 Ft
Sujtásos küsz   - 2.000 Ft
Széles durbincs   - 2.000 Ft
Szivárványos ökle   - 2.000 Ft
Tarka géb   - 2.000 Ft
Törpecsík   - 2.000 Ft
Vágócsík   - 2.000 Ft
Vágótok   - 10.000 Ft
Vaskos csabak   - 10.000 Ft
Viza   - 10.000 Ft

Védett a hüllők, kétéltűek (békák) valamennyi faja is.

Fokozottan védett fajok:

Halfaj   Eszmei érték
Dunai ingola   - 100.000 Ft
Tiszai ingola   - 250.000 Ft
Dunai galóca   - 100.000 Ft
Lápi póc   - 100.000 Ft
Magyar bucó   - 100.000 Ft
Német bucó   - 100.000 Ft
Petényi (magyar) márna   - 100.000 Ft

13/2001. (V.9.) KÖM rendelet 2002. január 1-én lépett hatályba és több halfajt helyezett védelem alá, ezeket is tartalmazza a fenti lista.

Hazánkban a természetvédelmi oltalom alatt álló halfajok száma : 34 , így a hazai természetes vizekben élő közel 80 halfaj mintegy 30 %-a védett. A védett halfajok listáján többnyire olyan fajok is szerepelnek, amelyek elterjedési területének határa Magyarország emiatt csak kis számban, vagy csak alkalomszerűen fordulnak elő egyes vizeinkben (dunai ingola, pontokaszpikus géb félék).

Másik csoportjuk kizárólag a Kárpát-medence vízrendszerében található meg, emiatt különlegesek, hiszen csak itt élnek az egész világon, ezek az úgynevezett bennszülött fajok ilyen például a petényi vagy magyar márna. (mind a három képsor elmarad, a későbbi poszter pótolja !)

Egyes a halfajok állományai az utóbbi évtizedekben elsősorban emberi tevékenységeinek hatására - lecsapolások, folyó szabályozások hatására- nagyon megritkultak, az élőhelyeik, életterük beszűkült ( pl. lápi póc, tok félék).

Az élőhelyet és a védett halfaj állományát károsan befolyásoló tényezők sokfélék lehetnek, ilyen többek között a kellően nem átgondolt vízi környezet átalakító munkálatok, a kotrások, a mederszabályozások, a vízszennyezések, a vízminőségének drasztikus megváltozása, kedvezőtlen irányba fordulása, vagy a fokozott növényi eutrofizáció, de még a halgazdálkodási tevékenység is hatással lehet a halfauna szerkezetére.

További halfajokat is terveznek természetvédelmi oltalom alá helyezni. Ilyen fajként emlegetik például a széles kárászt, amely őshonos fajunk, azonban ideális élőhelyének beszűkülésével és egyes agresszíven terjeszkedő halfajok (ezüstkárász, törpeharcsa) kiszorító hatása miatt igen megritkult állományuk a természetes vizeinkben. A védetté nyilvánítás azonban ebben ez esetben nem tűnik célszerű megoldásnak, mivel e halfaj megfelelően szaporítható, ezért mindenképpen meg kell kisérelni bizonyos vízrendszerekbe történő visszahonosítását. Ha állományának regenerálása eredményes lesz, remélhetőleg nem szükséges majd védelem alá helyezni e halfajt.

Figyeljük, óvjuk természeti értékeinket, köztük a ritka, oltalom alatt álló halfajainkat!

Minden horgásznak és halásznak az kell legyen a célja, hogy a fokozott védelem alatt álló halfajokat rögzítő lista ne bővüljön időről-időre új, veszélyeztetett fajokkal. Kívánatos lenne, hogy egy-egy faj inkább lekerüljön a listáról azzal az indokkal, hogy a halfaj szaporításával, élőhelyének ésszerű kezelésével, védelmével és fenntartásával állománya kedvezően regenerálódott. Természetesen ehhez a vízépítőknek, a vízkormányzóknak, a halszaporítóknak, a vizek hasznosítóinak és másoknak is össze kell fogni .

A védett halfajok gyakori előfordulásával való közléseiket szívesen fogadjuk akár levélben, akár e-mailen.

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület ( Túrkeve, Kenyérmezei u. 2./d, tel.: 56-361-505) részéről hozzájárultak ahhoz, hogy az egyesület által 2003 évben elkészített, védett és fokozottan védett halfajokról szóló, plakátokat e menüpont keretében közzétegyük.